Projectes
Puig-Reig
Direcció d’execució d’obra d’habitatge unifamiliar aïllat
al municipi de Puig-ReigDirecció d’execució d’obra, control de qualitat i coordinadoció de seguretat i salut d’habitatge unifamiliar aïllat de 358m2 de superfície situat a la comarca del Berguedà.
Edifici executat amb estructura mixta composta per sostres unidireccionals amb semi-bigueta, sostres amb perfileria metàl·lica laminada i coberta amb perfileria metàl·lica i sandwich de fusta amb coberta de zenc. La combinació estructural dóna al conjunt un atractiu més que notable.